2876
2877
2878

طراحی مهندسی

واحد طراحی مهندسی گروه صنعتی برادران کیخسروی با استفاده از دانش روز و نرم افزار های CAD/CAM تمامی مراحل طراحی ساخت و تولید بخش های مختلف را انجام می دهد.
طراحی و ساخت قالب های سبد فول پران، طراحی و ساخت سیلندر ماردون های بوشی و طراحی قالب انواع محصولات پلاستیکی از آخرین دستاوردهای این واحد می باشد.

Q

Contact Us! Online Support